Om Ringkøbing Netradio

Generelle oplysninger om Ringkøbing Netradio.Hvem er vi.
 • På grund af omfordeling af sendetider ved Sendesamvirket i Ringkøbing er der blevet noget ledigt sendetid tilovers.
 • Ringkøbing Radio og TV Reklame, valgte at lægge billet ind på den ledige sendetid.
 • Ringkøbing Radio og TV Reklame valgte at oprette en reklamefinancieret netradio, under navnet "Ringkøbing Netradio".
 • .
Program virksomhed og sendetider.
 • Ringkøbing Netradio sender næsten hver nat fra klokken 20.00 til klokken 6.30.
 • Musikprofilen er de populæreste musiknumre fra 70´erne til i dag, plus alle de andre hits fra dengang du traf din kæreste.
 • Krydret med indslag fra Ringkøbing området.
Bestyrelsen.
 • Formand Erik Madsen Nielsen.
 • Næstformand Per Dalgaard Jensen.
 • Kasserer. Anton Andersen, udenfor bestyrelsen.
 • Sekretær. Cille.
 • Menig. Bo Lodbjerg.
 • Menig. Leif Kastner.
Vedtægter for Ringkøbing Radio og TV-Reklame.
 • §1. Navn og hjemsted:
  Foreningens navn er "Ringkøbing Radio og TV Reklame".
  Hjemsted er Ringkøbing Kommune.
 • §2 Foreningens formål:
  Foreningens formål er at drive reklamevirksomhed, fortrinsvis for radioer i nærområdet af Ringkøbing (Ringkøbing Amt), samt at drive reklamevirksomhed for evt. kommende lokale TV stationer.
  Endvidere skal foreningen være lokalområdets erhvervsdrivendes naturlige kontakt til radioer og Tv-stationer overalt i Danmark.
 • §3 Medlems skab:
  Medlem af foreningen er 5 personer fra foreningens geografiske virke område. Træder et medlem ud af foreningen, udpeges efterfølgeren, som godkendes af foreningens bestyrelse.
 • §4 Foreningens sammensætning:
  Foreningen består af: Formand, næstformand. kasserer. sekretær samt et menigt medlem.
  Formanden er ansvarlig for den daglige drift. Foreningen kan efter behov nedsætte udvalg til løsning af særlige opgaver og supplere sådanne udvalg med personer uden for foreningen.
  Foreningen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
  Foreningen afholder møder efter behov, og skal føre protokol over sin virksomhed.
  Foreningen kan evt. ansætte personer, hvis dette anses for nødvendigt for at få udført foreningens arbejde.
 • §5 Regnskab:
  "Ringkøbing Radio og TV Reklames" regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet udarbejdes af 2 revisorer udpeget af foreningen. Foreningen er momspligtig. Regnskabet føres af kassereren. Foreningen har fravalgt revision.
 • §6 Hæftelse:
  Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for "Ringkøbing Radio og TV Reklames påhvilede forpligtigelser.
 • §7 Opløsning:
  Opløsning besluttes af bestyrelsen. Eventuel formue tilfalder almennyttige formål efter foreningens beslutning.
 • "Ringkøbing Radio og TV Reklame" stiftet den 20. november 1990
  Underskrevet af: Birte Jensen, Kurt Jensen, Celia Sø, Peter Haue.
Tilsynsmyndighed.
 • Radio TV Nævnet er den kompetente tilsynsvirksomhed.
Tilbage til forsiden